Rychlá evolúcia mestských rastlín

Tempo života v meste zrejme pôsobí aj na rastliny

Žlto kvitnúca rastlina Crepsis sancta môže vytvárať dva typy semien. Prvý typ je veľmi malý a ľahký aby sa nechal unášať vetrom na dlhšie vzdialenosti. Druhý typ predstavujú semienka oveľa ťažšie a väčšie, ktoré majú tendenciu skôr zapadnúť do pôdy, než poletovať vzduchom.

Francúzsky vedci pestovali rastliny Crepsis sancta pochádzajúce z vidieka v južnom Francúzsku a rastliny z mesta Montpellier. Zistili, že mestské rastliny produkujú oveľa väčší počet ťažkých semien než tie z vidieka. Dôvodom je skutočnosť, že rastliny v meste žijú izolovane na malých miestach obývateľného prostredia ako sú napríklad kruhy zeminy okolo stromov.

V takýchto podmienkach sú malé semienka nevýhodné, pretože majú len malú šancu, že budú zaviate vetrom niekde, kde budú môcť vyklíčiť. Ťažší typ, ktorý zapadne do pôdy v blízkosti materskej rastliny, je na tom podstatne lepšie.

Podľa článku, ktorý vychádza v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, mali mestské rastliny na toto prispôsobenie len 12 rokov. Nie je to síce najrýchlejší známy prípad evolúcie rastlín, ale toto tempo je určite rýchle. Napriek tomu takáto adaptácia má aj svoje nevýhody a to, že výmena genetickej informácie medzi jednotlivými populáciami rastlín je malá.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/zpravy/_zprava/430646,Autor: Dr. Eric Imbert, Martina Otčenášková 04.03.2008 13:20, preklad Boris Bokor

0 komentárov:

About This Blog

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP